Kohtla-Järvel
Anna 20. juubel
Soomes
Laulupeol
Ahvenamaal