Anna 20. juubel
Kohtla-Järvel
Laulupeol
Soomes
Ahvenamaal