Laulupeol
Kohtla-Järvel
Soomes
Ahvenamaal
Anna 20. juubel